środa, 8 października 2014

Zachęcam uczniów naszej szkoły!


REGULAMIN 
KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
pt. „Świąteczne symbole cz. 1”

§ 1
Cele Konkursu
Celem konkursu  jest:
1.Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
2. Pielęgnowanie tradycji i kultury polskiej.

§ 2
Organizator Konkursu
1.      Patronat nad konkursem obejmuje pani Agnieszka Charko.
2.      Organizatorem Konkursu o nazwie „Świąteczne symbole cz. 1” jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie
3.      Partnerem jest Szkoła Podstawowa im A Mickiewicza w Konstantynowie.

§ 3
Założenia organizacyjne
1.      Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkoły podstawowej oraz w siedzibie biblioteki.
2.      Uczestnicy przystępujący do konkursu, kategorie wiekowe:
3.      6-9 lat
4.      10-12 lat
5.      Prace nadesłane na Konkurs powinny być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
6.      Prace mogą być wykonane  w dowolnych technikach plastycznych.
7.      Obowiązujący format: A4.
8.      Temat prac do wyboru:
- Choinka
- Stajenka
- Bombka choinkowa
- Bałwanek śniegowy
9.      Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko
Wiek
Nazwa Instytucji, adres
Imię, nazwisko opiekuna
10.  Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
11.  Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
12.  Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom lecz wzbogacą archiwa biblioteki.
13.  Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
14.  Wyróżnione najciekawsze prace zostaną wydane w formie pocztówek świątecznych.

§ 4
Ocena prac konkursowych
Prace należy składać do 30 października  2014 r., w Szkole Podstawowej u pani Agnieszki Charko lub w siedzibie GBP z dopiskiem w zależności od przedstawionego symbolu świątecznego: „Świąteczne symbole – Choinka lub Stajenka lub Bombka choinkowa lub Bałwanek śniegowy”.
1.      O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
2.      Szczegółowych informacji dot. konkursu udzielają: pani Agnieszka Charko w szkole, pani Maria Sawczuk w bibliotece.
3.      Jury weźmie pod uwagę:
  • umiejętność przedstawienia tematu pracy,
  • walory artystyczne,
  • oryginalność,
  • nawiązanie do tradycji.
4.      Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1.      Lista laureatów zostanie opublikowana na blogu biblioteki: kilka uwag
2.      Osoby wyróżnione zostaną powiadomione za pośrednictwem szkoły do 14 listopada 2014 r.
3.      Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w gablotach biblioteki i szkoły podstawowej.
4.      Wręczanie nagród nastąpi w listopadzie 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie.
§ 6
Nagrody
1.      Organizator przyzna nagrody książkowe autorom wyróżnionych prac plastycznych w poszczególnych kategoriach wiekowych i tematycznych.
2.      Po zakończeniu konkursu najciekawsze prace plastyczne będą prezentowanie na wystawach w Szkole Podstawowej im. A Mickiewicza w Konstantynowie i na blogu http://naszkolorowyswiat.blogspot.com/  oraz w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie i na blogu blox.pl/ kilka uwag
3.      Przewidziana jest również nagroda specjalna dla opiekuna, za największą ilość wyróżnionych prac, wśród podopiecznych.

  

Organizatorzywtorek, 7 października 2014

Kolejne sukcesy

 Tym razem w konkursie międzygminnym.

W kategorii szkół podstawowych komisja przyznała następujące nagrody:
I miejsce – Sebastian Andrzejuk – Szkoła Podstawowa w Konstantynowie
II miejsce – Patrycja Żuk – Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim
III miejsce – Zuzanna Chyb – Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym
Wyróżnienia: Hubert Chalimoniuk – Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej,
Wiktoria Salwerowicz – Szkoła Podstawowa w Janowie PodlaskimWiktoria Marciniuk – Szkoła Podstawowa. w Starej Kornicy,
Dominika Johan – Szkoła Podstawowa w Konstantynowie
 
GRATULUJEMY!!!

środa, 1 października 2014

Nagroda w powiatowym konkursie plastycznym!

  
PROTOKÓŁ
VII POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA PLAKAT PROMUJĄCY BIEGI ULICZNE W TERESPOLU I BIEGANIE


Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac z całego powiatu bialskiego.
Jury w składzie:
1. Edyta Drobysz
2. Renata Nowicka
3. Krystyna Pucer
po zapoznaniu się z pracami na konkurs zdecydowała co następuje:
w kategorii szkół podstawowych przyznano:
Im –Magdalena Wasiluk– kl VI SP nr1 Terespol (opiekun: Edyta D.)
II m – Anna Celińska – kl VI SP Konstantynów ( opiekun: Agnieszka Ch.)
III m – Magdalena Mazurkiewicz – SP nr2 Terespol (opiekun: Edyta D.)

W Gimnazjum nagrodzono następujące prace:

Im – Marta Jaroszuk – klI GM Rogoźnica (opiekun: Anna M.)
II m – Justyna Jaśkiewicz – kl III GM Zalesie (opiekun: Katarzyna M.)
III m – Paweł Pińczuk – kl I GM Rogoźnica (opiekun: Anna M.)
III m – Adrian Kalniuk – klI GM Rogoźnica (opiekun: Anna M.)

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I m – Tomasz Badalski – LO Terespol

Wyróżnieni otrzymali wspaniałe nagrody ufundowane przez PKOL i dyplomy. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się podczas otwarcia XXIV Powiatowych Biegów Ulicznych im. Wincentego Kozłowskiego w dniu 25 września 2014 roku, przy ulicy Sienkiewicza (przy Urzędzie Miasta) o godzinie 11.00

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów!